Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

24.03.2017
 Документация за участие
21.03.2017
Актуализирани наредби - 2017   Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото
16.03.2017
Заседание на общински съвет 22.03.2017 Дневен ред  
16.03.2017
Документация за участие  Документация за участие  
09.03.2017
 Заповед № 85/02.03.2017 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник относно процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ Заповед  
06.03.2017
 Заповед за назначаване на комисия във връзка с процедури за създаване по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016/201...

Обявления

24.03.2017
Обявление Обявление заповед Реановци  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Ярловци  
22.03.2017
Обявление Обявление от 22.03.2017 г  
21.03.2017
Заповед обявление от 21.03.2017 г Обявление заповед от 21.03.2017 г  
21.03.2017
Актуализирани наредби - 2017   Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото
20.03.2017
Обявление от 20.03.2017 г Обявление от 20.03.2017 г