Добре дошли в Трън

Добре дошли в едно диво и непокътнато кътче от Рая!

Тук, с помощта на кристално чистия  въздух, невероятно разнообразна природа и богато културно-историческо наследство, ще се отдалечите от забързаното и напрегнато ежедневие, за да си починете по най-добрия начин.

Съвет!!! Пазете природата такава, каквато е, за да може и тези след вас да й се порадват!

Надяваме се, че ще си прекарате хубаво при нас!

Новини

24.08.2016
Ръководството на СУ "Гео Милев" гр.Трън кани родителите на учениците на обща родителска среща на 31.08.2016г от 17:00часа за формирането на Обществен съвет към обр...
23.08.2016
Документация за участие
22.08.2016
    Виж докладната записка...
22.08.2016
Дневен ред
19.08.2016
 Съобщение Областна служба „Земеделие“ Перник назначава комисии за ръководство сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за с...
16.08.2016
     Изменена е датата за провеждане на повторен търг-заповед   Документация за участие

Обявления

02.08.2016
Виж заповедта на кмета...
29.07.2016
  Търг с явно наддаване за отдаване ползването и продажба на стояща, маркирана дървесина на корен, находяща се в горски територии собственост на община Трън, в О...
27.07.2016
Търгове за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи   Търг №1 Обява1 Обява №1 Списък1 Списък 1 Търг №2 Обява2 Обява №2 Списък2 Списък 2
27.07.2016
Община Трън на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на Заповед № РД -05-382 от 25.07.2016г. на Кмета на Община Трън, І. Обявява процедура за провеждане на пу...
13.07.2016
Виж обявлението
12.07.2016
Виж документацията за участие