Обявления

03.10.2017
Заповед РД - 05-429 от 3/10/2017 ОТ ОБЩИНАТА Заповед  
02.10.2017
О Б Я В Л Е Н И Е Уведомяваме ВИ, че със Заповед № РД-05-434 / 02.10.2017г. на кмета на община Трън е разрешено изменение на ПУП-План за регулация в следния обхват: изменение н...
26.09.2017
Обява от отдел УТ на община Трън Обява 26.09.2017  
15.09.2017
Покана за редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.09.2017 г. Покана за редовно заседание на Общински съвет Трън на 21.09.2017 г.  
13.09.2017
Документация за участие - Големо Лице
01.09.2017
Обява за свободни средства Обява за свободни средства  
25.08.2017
Обявление
24.08.2017
Виж съдържанието на становището
22.08.2017
ПОКАНА
14.08.2017
Във връзка с установените сериозни повреди по бялборовите насаждения от върхов корояд, е необходимо спешно провеждане на санитарни сечи. За консултация и указани...