Обявления

24.03.2017
Обявление Обявление заповед Реановци  
24.03.2017
Обявление Обявление заповед Ярловци  
22.03.2017
Обявление Обявление от 22.03.2017 г  
21.03.2017
Заповед обявление от 21.03.2017 г Обявление заповед от 21.03.2017 г  
21.03.2017
Актуализирани наредби - 2017   Изменение в Н А Р Е Д Б А за реда за придобаве, управление и разпореждане с общинско имуществото
20.03.2017
Обявление от 20.03.2017 г Обявление от 20.03.2017 г  
16.03.2017
Заседание на общински съвет 22.03.2017 Дневен ред  
16.03.2017
Документация за участие  Документация за участие  
15.03.2017
Обява за търг за отдаване под наем на терен в кв.Мурговица, гр.Трън Обява  
15.03.2017
Обява за отдаване под наем на Механа с.Зелениград Обява