Публичен търг №1 в изпълнение на Заповед № РД -05-210 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №1

в изпълнение на Заповед № РД -05-210 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън

 за повечче информация - вижте в обявлението

Публичен търг №1

 

Списък №1

 

Назад