ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №2 в изпълнение на Заповед № РД -05-211 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ №2

в изпълнение на Заповед № РД -05-211 от 12.06.2017г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Трън

 за повечче информация - вижте в обявлението

Публичен търг №2

 

Списък №2

 

Назад