Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ

 Списък на мери, пасища и ливади по землища чл. 37 и ал.3 от ЗСПЗЗ

Списък

 

Назад