Новина - Заповед за назначаване на комисия

 Заповед за назначаване на комисия във връзка с процедури за създаване по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2016/2017 година на територията на община Трън

Заповед

 

Назад