МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 11 ЮНИ 2017г

 ВАЖНО!!!

С Решение №64 от 21.04.2017г Общински съвет Трън одобри предложението на кмета за произвеждането на местен референдум с въпрос " Против ли сте община Трън, чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми?"

Всички заповеди, съобщения и др.документи, относно произвеждането на Местния референдум, насрочен за 11 юни 2017г, ще бъдат публикувани в секция МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ.

Назад